Nowe przejście dla pieszych w ciągu DP 3512S

Data dodania: 7 lipca 2017 10:39
Nowe przejście dla pieszych w ciągu DP 3512S

Od dnia 7 lipca 2017 r. na ulicy Raciborskiej w Rogowie będącej w ciągu drogi powiatowej nr 3512 S obowiązuje nowa organizacja ruchu. Wprowadzona zmiana polega na uruchomieniu nowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej z gminną ulicą Raciborską prowadzącą w kierunku miejscowości Olza. Wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych wiązało się z koniecznością budowy fragmentu chodnika. Przed zejściami na jezdnię zastosowano w nawierzchni chodnika tzw. kostkę integracyjną posiadającą na swojej powierzchni wypustki służące bezpieczeństwu osób niewidomych i niedowidzących poprzez tworzenie pasów i pól uwagi ostrzegających o zmianach na trasie przejścia.