Nowe przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kopernika w Wodzisławiu Śląskim

Data dodania: 24 lipca 2017 20:27
Nowe przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Kopernika w Wodzisławiu Śląskim

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, na drodze powiatowej nr 5005 S w ciągu której zlokalizowana jest ulica Mikołaja Kopernika w Wodzisławiu Śląskim wdrożone zostały zmiany w stałej organizacji ruchu, polegające na uruchomieniu dwóch nowych przejść dla pieszych. Przejścia te wykonane są w rejonie skrzyżowania z ul. Rodzinną, a także w rejonie skrzyżowania z ul. Syrokomli. Do przejść zostały zbudowane odcinki chodników wprowadzające pieszych w strefy zamieszkania obowiązujące na drogach gminnych, ulicach Rodzinnej, Syrokomli, Gościnnej. W strefach tych pieszy może poruszać się po jezdni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. W rejonach przejść zastosowano dla zwiększenia bezpieczeństwa szczególnie osób niedowidzących i niewidomych specjalną nawierzchnię tworzącą pasy i pola uwagi ostrzegające o zmianach na trasie przejścia.