INFORMACJA O ZMIANIE FUNKCJONOWANIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Data dodania: 16 lutego 2021 13:34
INFORMACJA O ZMIANIE FUNKCJONOWANIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Uprzejmie informujemy, że wszelka korespondencja wpływająca do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim odbywać się będzie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, które znajduje się na parterze budynku.
W celu uzgodnienia czy załatwienia sprawy drogą mailową prosimy przesyłać korespondencję na adres e- mail: bok@pzd-wodzislaw.pl.local
W dalszym ciągu  przypominamy, że obowiązują ograniczenia w obsłudze bezpośredniej klienta.

Do odwołania wprowadzono następujące zmiany:

  • przyjmowanie interesantów tutejszego urzędu po uprzednim umówieniu się telefonicznym bądź mailowo: tel. (032) 4517415 lub (032) 4517607, e-mail: bok@pzd-wodzislaw.pl.local.
  • pierwszeństwo obsługi mają sprawy niecierpiące zwłoki – w innych przypadkach pracownik tutejszego urzędu może prosić Państwa o załatwienie sprawy w innym terminie.
  • przyjmowane są wnioski i sprawy wyłącznie drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub znajdującej się wewnątrz budynku PZD skrzynki podawczej.

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach dystansu społecznego:

  • wejście do budynku tutejszego Zarządu możliwe jest wyłącznie w maseczce zasłaniającej usta i nos,
  • po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie – środek dezynfekcyjny dostępny w miejscu obsługi klienta,
  • zabronione jest samowolne poruszanie się po budynku Zarządu.