Budowa nowych przejść dla pieszych na ul. Kopernika w Wodzisławiu Śląskim

Data dodania: 7 lipca 2017 13:01
Budowa nowych przejść dla pieszych na ul. Kopernika w Wodzisławiu Śląskim

W dniu 7 lipca br. rozpoczynają się prace związane z wdrożeniem nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 5005 S w oparciu o projekt organizacji ruchu przewidujący budowę przejść dla pieszych w ciągu ul. Kopernika w rejonie skrzyżowania z ul. Rodzinną, a także w rejonie skrzyżowania z ul. Syrokomli. Wyznaczenie nowych przejść dla pieszych wiąże się z budową nowych odcinków chodnika prowadzących pieszych użytkowników dróg w strefy zamieszkania, gdzie zgodnie z kodeksem ruchu drogowego poruszać mogą się po jezdni. W trakcie realizacji zadań występować będą lokalne przewężenia jezdni drogi powiatowej, a także skrzyżowań z drogami bocznymi, dlatego prosimy o szczególną ostrożność użytkowników tych odcinków dróg.