Data dodania: 15 marca 2018 11:05

W środę, 21 marca, planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową ul. Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śl.  Na czas modernizacji drogi, której realizację podzielono na dwa etapy w tym rejonie miasta będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Najpierw modernizowany będzie odcinek od posesji przy ul. Kokoszyckiej 154 do posesji przy ul. Górniczej 56. Na czas inwestycji będzie tam obowiązywać ruch jednokierunkowy od Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. w kierunku os. Piastów i XXX-lecia. Zamknięty zostanie też wylot ul. Mieszka na ul. Kokoszycką, a ruch pieszych zostanie umożliwiony po przeciwnej stronie jezdni poprzez utwardzone pobocze. Ten etap inwestycji ma się zakończyć najpóźniej do końca czerwca. Po tym czasie prace mają się przenieść na ul. Górniczą. Tam również zostanie zmieniona organizacja ruchu, tym razem ruch będzie prowadzony od Komendy w kierunku ul. Pszowskiej.

Ze względu na zlokalizowanie w tym rejonie miasta kilku przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych planowane jest też na czas prowadzonych prac zniesienie ograniczenia tonażu pojazdów obowiązującego obecnie na ul. Kokoszyckiej tak, by prowadzona inwestycja w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na funkcjonowanie firm.

Umowę w sprawie przebudowy ponad kilometrowego odcinka drogi powiatowej 5000S – ul. Górniczej-Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim, starosta Ireneusz Serwotka i odpowiedzialny za powiatowe inwestycje członek zarządu Leszek Bizoń podpisali 26 lutego. Wykonawcą inwestycji jest firma Technical Solutions sp. z o. o. z Kędzierzyna-Koźla, która zwyciężyła w przetargu, składając najkorzystniejszą ofertę za cenę prawie 4,2 mln zł. W połowie przedsięwzięcie będzie finansowane z budżetu państwa dzięki dotacji pozyskanej przez władze powiatu z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie zupełnie nowa konstrukcja drogi i jezdnia. Przebudowany też zostanie chodnik, a w miejscach gdzie go nie ma – zostanie wybudowany. Powstanie też ścieżka rowerowa oraz kanalizacja deszczowa odwadniająca jezdnię. Ponadto wykonane zostanie nowe oznakowanie drogi oraz sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.