UWAGA: OD 5 LIPCA ROZPOCZYNAMY PRZEBUDOWĘ UL. DWORCOWEJ W ŁAZISKACH

Data dodania: 29 czerwca 2021 09:01

W poniedziałek 5 lipca rozpoczynamy przebudową ulicy Dworcowej w Łaziskach. W związku z powyższym wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu drogowego. Zakres przebudowy obejmuje odcinek drogi od siedziby firmy “DIG Świtała” do posesji nr 22. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi wraz z jej odwodnieniem. Łącznie przebudujemy ponad 3000 m2 drogi. Wykonawcą robót będzie firma “Drogród Szymon Tetla” z siedzibą przy ul. Męczenników Oświęcimskich 37 A w Ćwiklicach, zaś wartość inwestycji wyniesie 772 904,59 zł.

Z uwagi na technologię robót nie ma możliwości prowadzenia robót przy utrzymaniu ruchu kołowego. W związku z tym od Turzy Śląskiej (rejon skrzyżowania z ulicą Kościuszki) jak również od strony Łazisk (skrzyżowanie z ulicą Powstańców Śląskich) zostanie zastosowane oznakowanie informujące kierowców o braku możliwości przejazdu.
Wykonawca planuje zakończyć roboty z końcem września.