Utrudnienia drogowe

Mapa utrudnień w ruchu na drogach powiatowych

Przebudowa ulicy Mszańskiej w Wodzisławiu Śl.

Przebudowa ul. Raciborskiej w Bełsznicy i Gorzycach

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krostoszowicach

Wykonawca robót wprowadza zmiany w organizacji ruchu w dniu 18 marca 2019 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubomi

Prace kanalizacyjne prowadzone są między innymi przy następujących drogach powiatowych:
– ul. Mickiewicza,
– ul. Korfantego,
– ul. Graniczna,
– ul. Asnyka.