Utrudnienia drogowe

Mapa utrudnień w ruchu na drogach powiatowych

  • Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Syryni
  • Remont nawierzchni ul. Rymera
  • Przebudowa ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śl.
  • Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego
  • Remont przepustu drogowego na ul. Granicznej w Lubomi
  • Przebudowa ul. Radlińskiej
  • Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rogowiec w Rogowie
  • Przebudowa wiaduktu na ul. Dworcowej w Bluszczowie
  • Budowa zjazdu publicznego na ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim
  • Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Dworcowej i Wiejskiej w Olzie

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Syryni

Remont nawierzchni ul. Rymera

Przebudowa ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śl.

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Paderewskiego

Remont przepustu drogowego na ul. Granicznej w Lubomi

Przebudowa ul. Radlińskiej

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rogowiec w Rogowie

Przebudowa wiaduktu na ul. Dworcowej w Bluszczowie

Budowa zjazdu publicznego na ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Dworcowej i Wiejskiej w Olzie