Zgłaszanie szkód powstałych na drogach powiatowych

W związku ze złożeniem roszczeń do

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI
Raciborska 3, 44-361 Syrynia

uprzejmie informujemy, że właściwym do rozpatrzenia roszczeń jest  Ubezpieczyciel:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne Katowice,
ul. Warszawska 31, 40-010 Katowice

gdzie zawarta jest polisa odpowiedzialności cywilnej:
numer  OG 32760445 i OG 32760439

Zgłaszając szkodę należy pamiętać aby:

  • Wypełnić formularz zgłoszenia szkody (formularz do pobrania poniżej)
  • W miarę możliwości proszę do wypełnionego formularza dołączyć dokumentację fotograficzną
  • W przypadku roszczeń dotyczących uszkodzenia pojazdu proszę powstrzymać się z naprawą uszkodzonych elementów do czasu przeprowadzenia oględzin przez ubezpieczyciela

Komplet dokumentów można dostarczyć :

  • Osobiście,
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając na adres: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl
  • Dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną na adres:
    Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni
    Ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia