Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska) Bełsznica – Rogów

Data dodania: 10 grudnia 2021 11:51

Zadanie dofinansowane z RZĄDOWE FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Termin realizacji 18 miesięcy od zawarcia umowy z Wykonawcą nie dłużej niż 23.06.2023r.

Całkowita wartości zadania 8 155 411,76 zł

Dofinansowanie 4 458 652,01 zł

W ramach inwestycji zaplanowano  przebudowę  drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Bełsznica – Rogów na odcinku 1963 mb.