„Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa) w Łaziskach”

Data dodania: 17 czerwca 2021 14:39
Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa) w Łaziskach

Zadanie dofinansowano ze środków:

 RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  – dofinansowanie  387 484,51  zł

całkowita wartość inwestycji 772 904,59  zł.
realizacja zadania czerwiec  2021 – wrzesień 2021

Celem projektu  jest przebudowa jezdni i odwodnienia ul. Dworcowej w Łaziskach na odcinku 533 m.