„Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rydułtowskiej w Radlinie”

Data dodania: 1 czerwca 2021 11:33

Zadanie dofinansowano ze środków:

 RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  – dofinansowanie 91 680,21 zł

całkowita wartość inwestycji 183 360,42  zł.
realizacja zadania maj  2021 – październik 2021

Celem projektu  jest budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczową na ogólnej długości 89 m w ciągu ul. Rydułtowskiej w Radlinie.