“Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie”

Data dodania: 15 marca 2021 07:26
“Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ul. Kraszewskiego  w Pszowie”

Zadanie dofinansowano ze środków:

 RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  – dofinansowanie 350 000 zł
całkowita wartość inwestycji 501 483,87  zł.
realizacja zadania marzec 2021 – czerwiec 2021

INWESTYCJA ZREALIZOWANA
Cel projektu:  budowa chodnika długości ponad 400 m, ścieżki rowerowej na długości 371 m w ciągu ul. Kraszewskiego w Pszowie.