PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W BLUSZCZOWIE

Data dodania: 14 września 2021 11:48
PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO W BLUSZCZOWIE

Od najbliższego piątku, tj. 17 września, rozpoczną się prace na obiekcie mostowym w Bluszczowie, w ramach inwestycji pod nazwą “Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 5055S w km 1+745 w miejscowości Bluszczów”.  Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu i budowę nowego z wykorzystaniem części podpory po stronie zachodniej. Po przebudowie wiadukt zyska dwa pasy ruchu na jezdni oraz wydzielony chodnik dla pieszych, a przede wszystkim zostanie zwiększona jego nośność, która obecnie ze względu na zły stan konstrukcji jest ograniczona. Przewiduje się, że roboty potrwają do 10 grudnia bieżącego roku. Technologia robót zakłada całkowitą nieprzejezdność  do czasu zakończenia robót.

Przypominamy, iż Wykonawcą robót będzie firma: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1, która zaoferowała wykonanie prac za 1 523 509,57 zł. Warto dodać, iż Powiat Wodzisławski pozyskał z Ministerstwa Infrastruktury, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, ponad 700 tys. zł dofinansowania na realizację powyższej inwestycji.