OGŁOSZENIE O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W SYRYNI

Data dodania: 16 października 2020 17:50

Na podstawie § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1758) wprowadza się od 19 października do odwołania następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni:

  1.  Od dnia 19 października 2020r. do odwołania przyjmuje się interesantów tutejszego urzędu po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowo: tel. (032) 4517415 lub (032) 4517607,e-mail: sekretariat@pzd-wodzislaw.pl
  2.  Pierwszeństwo obsługi mają sprawy nieciepiące zwłoki – w innych przypadkach pracownik tutejszego urzędu może prosić Państwa o załatwienie sprawy w innym terminie.
  3.  Od 19 października 2020r. do odwołania wnioski i sprawy przyjmowane są wyłącznie drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP lub znajdującej się wewnątrz budynku PZD skrzynki podawczej.

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach dystansu społecznego:

  1. wejście do budynku tutejszego Zarządu możliwe jest wyłącznie w maseczce zasłaniającej usta i nos,
  2. po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie – środek dezynfekcyjny dostępny w miejscu obsługi klienta,
  3. zabronione jest samowolne poruszanie się po budynku Zarządu,
  4. obsługa klienta odbywa się w punkcie wyznaczonym na parterze budynku.