“Budowa chodnika w ciągu ul. Centralnej w Połomi”

Data dodania: 18 października 2021 14:13

Zadanie dofinansowano ze środków:

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH  – dofinansowanie  183 066  zł
Całkowita wartość inwestycji   363 860  zł
Realizacja zadania  październik 2021 – grudzień 2021
Celem projektu  jest wykonanie chodnika i kanalizacji deszczowej na ogólnej długości 190 m.