Jakość powietrza w Syryni

Zmiany stężenia pyłu PM10 [µg/m3] z ostatnich 24h (mediana dla pełnych godzin)

Zmiany stężenia pyłu PM2,5 [µg/m3] z ostatnich 24h (mediana dla pełnych godzin)

Zmiany stężenia pyłu PM10 [µg/m3] z ostatnich 30 dni (mediana dla pełnych godzin)

Zmiany stężenia pyłu PM2.5 [µg/m3] z ostatnich 30 dni (mediana dla pełnych godzin)